‏حجاب ‎مریم میرزاخانی، مانع نامگذاری یک خیابان به نام او در ‎اصفهان؟!

احسان بداغی

١-یکی از دستورکارهای جلسه ٣٠ آذر شورای شهر اصفهان، تغییرنام چهارراه «فرایبورگ» در نزدیکی «خانه ریاضیات» به نام «استاد مریم میرزاخانی» بود. پیشنهادی که هر چند تصویب شد اما شورا در سکوت مشغول کنار گذاشتن آن است.

‏٢- ‎رضا امینی، عضو اصولگرای شورای شهر اصفهان که جایگزین مهدی مقدری شده در این جلسه با اعتراضی بسیار تند و ایجاد تشنج مدعی می‌شود که خانم میرزاخانی فقید، به دلیل نداشتن ‎حجاب فاقد «تعهد دینی و میهنی» بوده و هیچ خدمتی هم به ایران نکرده و نباید نام او روی مکان یا خیابانی گذاشته شود.

‏٣-امینی در ادامه تهدید می‌کند در صورت این نامگذاری، شورا باید منتظر واکنش‌های اعتراضی قشرهای مختلف مردم متدین و روحانیون باشد و خود را آماده جوابگویی به این اعتراضات کند و مسئولیت تبعات بعدی این کار را هم بپذیرد. او هشدار می‌دهد که کار را به جاهای دیگری خواهد کشاند.

‏۴-اما مسأله تنها اعتراض او نبوده؛ هر چند به جز امینی باقی اعضای شورای شهر اصفهان «اصلاح‌طلب» محسوب می‌شوند اما نهایتا این پیشنهاد با اختلاف تنها یک رای، یعنی با ٧ رای مثبت و ۶ رای منفی تصویب می‌شود. گفته می‌شود رای رئیس و نایب رئیس شورا هم منفی بوده.

‏۵-باز مسأله اینحا ختم نمی‌شود.بلافاصله با تهدیدهای بیرون شورا وهمکاری اصلاح‌طلبانی که هنوز سودای نامزدی در انتخابات بعدی را دارند تلاش‌ها برای ملغی کردن این مصوبه آغاز می‌شود. رسانه‌ها و از جمله سایت «ایمنا» را به فاصله یک روز اجبار می‌کنند که نام میرزاخانی از خبر مربوطه حذف شود.

‏۶-بدین ترتیب ٢روز بعد از تصمیم شورای شهر اصفهان برای نامگذاری خیابانی به نام مریم میرزاخانی،به نظر می‌رسد هیچ مکانی در «نصف جهان» سهمی برای زینت یافتن با نام این دانشمند نخواهد داشت. آن هم فقط به بهانه حجاب. مگر در روزهای بعد کسانی حاضر شوندمقابل فشارها بایستند. آیا چنین کسی هست؟