‏فریبرز موریم، ایرانی یهودی، دیده‌بان توپخانه لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه خراسان

‏فریبرز موریم، ایرانی یهودی، دیده‌بان توپخانه لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه خراسان

شرکت در عملیات آزادسازی ‎خرمشهر و شهادت در بهمن ١٣۶١ در اثر انفجار نارنجک دشمن