‏ماله را زمین بگذارید!

خیانت روسیه در حق مردم ایران اگر بیشتر از آمریکا نباشد کمتر نیست، قوای روسیه حرم امام رضا علیه السلام را به توپ بستند.

روز عاشورا مجاهدان تبریزی را به دار آویختند.

خیانت در سوریه، خوشحالی از تحریم گازی و رای به محکومیت ایران در شورای امنیت گوشه دیگری از هنرنمایی اشان است.