⏯«تنگنا»: گفتگو با ابراهیم اصغرزاده؛ از دیوار سفارت تا دیوار اوین

چند دقیقه‌ای به زمان قرار، ابراهیم اصغرزاده تماس گرفت و نگران از تاخیر احتمالی اطلاع داد که درگیر ترافیک سنگین روز‌های پایانی اسفند شده است. وقتی هم که به دفتر دیدارنیوز رسید از نقش تصادف در تعیین مسیر تاریخ و سرنوشت انسان‌ها گفت.

تلاقی ترافیک و اشاره او به تصادفات، اما عجیب نیست. ابراهیم اصغرزاده، متعلق به نسلی از کنشگران سیاسی ایران است که در پرترافیک‌ترین مقطع تاریخ تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قرن چهاردهم به دنیا آمدند و بالیدند و در میانه چهارراه حوادث تاریخی این کشور، به طور همزمان عامل و قربانی خیلی از تصادفات تاریخی شدند. ابراهیم اصغرزاده را به هر ویژگی و با هر سابقه‌ای که بشناسیم یا به یاد آوریم، نمی‌توانیم منکر این واقعیت شویم که او در زمره معدود چهره‌های انقلابی دهه‌های پنجاه و شصت و کم‌شمار اصلاح‌طلبان دهه هفتاد تاکنون است که در کنار برخورداری از صراحت لهجه، شجاعت پذیرش و اعتراف به خطا و اشتباه در نگرش‌ها یا عملکرد‌های گذشته را دارد.
گفتگو با او بیش از زمان استاندارد برنامه به طول انجامید، اما به دلیل نکات شنیدنی و جذاب و بااهمیت تاریخی، بر آن شدیم که بدون حذف هیچ یک از بخش‌های آن، بینندگان رسانه دیدار را در دو قسمت به تماشای حضور ابراهیم اصغرزاده در تنگنا دعوت کنیم. بخش اول این برنامه را در ادامه ببینید.
تهیه کننده و مجری: حامد شجاعی
مشاور طرح: حامد سیاسی‌راد
دکور و تصویر: اشکان اشعریون
دستیار تولید: محمد بدیعی
تدوین: سجاد پیروانی
کارگردان: علیرضا پوریوسف

ویدئوی کامل این گفتگو را در

👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿

اینجا

ببینید