⏯روحانی : در هیچ فسادی نامی از امیران ارتش وجود ندارد/ ارتش هرگز وارد بازی های سیاسی نشده

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید :

👇👇👇