⏯سخنانی که منجر به بازداشت آیت الله سیدحسین شیرازی در شهر قم توسط نیروهای امنیتی شد

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی آن عضو شوید :

👇👇👇