⏯سخنرانی سیاسی و جنجالی حسن آقا میری

سخنرانی سیاسی و بسیار جنجالی حسن آقا میری و انتقاد شدید از دولت، مدیران، مسوولان و بانک‌ها.”پشنهاد ویژه”

این سخنرانی را در

👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿

اینجا

ببینید