⏯ آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸ و وضعیت اسفناک مدارس در سیستان و بلوچستان!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامایران کشوری ثروتمند اما چرا باید بخش‌های زیادی از این کشور در محرومیت به سر ببرند؟

فرزندان مسئولان نظام حاکم بر ایران آیا به چنین مدارسی می‌روند؟