⏯ آیا رفاه حق مردم ایران نیست؟؟؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – آب تمیز، امنیت غذایی، حکومتی که مردم ایران برای او در اولویت باشند، که پول کشور را برای آسایش مردم خرج کند و نه برای توسعه خشونت و تروریسم در منطقه،حق مردم ایران این نیست