⏯ احتمالا داشته گریه میکرده میگفته آخه دو تا پنی سیلین چجوری ۷۰۰ هزارتومن شده

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماحتمالا یارو داشته گریه میکرده میگفته آخه دو تا پنی سیلین چجوری ۷۰۰ هزارتومن شده