⏯ از یهودی و مسلمان، از پیر و جوان و کودک.. از قم تا تهران… بنیاد مستضعفین روزی چنین کارکردی داشت…

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – چرا با غارتگران بیت المال با مماشات برخورد میشود؟؟ آستانه تحمل مردم سقفی دارد!!