⏯ اظهارات صباغیان نماینده بافق در مجلس یازدهم : مجلس حزب پادگانی است و قالیباف مجلس را به پادگان نظامی تبدیل کرده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – آقای قالیباف این اقدامات ناشی از سوء مدیریت شماست !

اینجا مجلس است نه پادگان نظامی!

آقای قالیباف ما همه نماینده مردم هستیم شما نماینده برتر نیستید …

شما یک حزب تشکیل داده اید که کسی حتی نمیتواند حرف بزند …

ببینید شما چه جوی پیش آورده اید که برای یک آیین نامه داخلی نمیتوانیم حرف بزنیم