⏯ اعتراف به پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت‌های دولتی و عوامل خودی درحالیکه اکثریت مردم در فقر زندگی می‌کنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحقوق مدیر دولتی ۵۲ میلیون تومان معادل ۲۱ برابر حقوق کارکنانش، هر سه قوه سکوت کردند که نشانه تایید و رضایت از این همه تبعیض و غارت اموال مردم است

✍️ دیدگاه شما 🙏