⏯ انتقاد رییس جمهور از صداوسیما: تلویزیون در اطلاع رسانی انصاف داشته باشد…

 

 

انتقاد رییس جمهور از صداوسیما: تلویزیون در اطلاع رسانی انصاف داشته باشد…

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید :

 

👇👇👇