⏯ بار دیگر کارگران کارخانه آذرآب در اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان و تعیین تکلیف نشدن سهامدار دست به تجمع زدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبار دیگر کارگران کارخانه آذرآب در اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان و تعیین تکلیف نشدن سهامدار، دست به تجمع زدند که در مقابل خود با صف نیروهای ضد شورش مواجه شدند.