⏯ بخشی از خطبه نماز جمعه رهبری در دهه شصت در مورد اهمیت وجود و تکریم آزادی بیان در اسلام

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبخشی از خطبه نماز جمعه رهبری در دهه شصت در مورد اهمیت وجود و تکریم آزادی بیان در اسلام با ارجاع به تاریخ صدر اسلام و استقبال نبی اکرم و خلفای راشدین و امام علی(ع) از آزادی بیان مردم