⏯ برنامه زنده شبکه افق، کارشناس آمریکایی میگه سلیمانی بزرگترین تروریستی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام برنامه زنده شبکه افق، کارشناس آمریکایی میگه سلیمانی بزرگترین تروریستی است که جهان تا بحال به خودش دیده… مترجم میگه قطع کن، قطع کن. طالب‌ زاده میگه؛ مشکل صدا بود، برنامه زنده است دیگه! در‌وغ تا عمق جانشان ریشه‌دوانده