⏯ به بهانه آغاز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری ، ۱۲ سال شد… : من ‎میرحسین موسوی، به صحنه آمده‌ام چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران‌کننده یافتم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآمده‌ام تا کرامت انسان‌ها را پاس بدارم،وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار،عزت‌و‌هویت‌ایرانی.

همراهی برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آباد، آزاد، پیشرفته و سربلند.

۱۲ سال شد…