⏯ به بچه‌های‌مان شلیک کردند، کشتار کودکان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محسن محمدپور یک کودک بود، او امروز ۱۸ ساله می‌شد، نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات روز ۲۵ آبان۹۸ در شهر خرمشهر محسن را کشتند.