⏯ به دلیل عدم توجه و کم مخاطب بودن برنامه های صدواسیما ، در یکی از برنامه ها برای دیده شدن رقص آنلاین برگزار شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیه مقدار دیگه به صدواسیما بی توجهی کنین سانسور رو هم حذف میکنه