⏯ به راستی این وضع اسفبار در جنوب تهران، محصول کدام تاکتیک و کدام استراتژی است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماین ویدیو، نتیجه ۳۲ سال رهبری خامنه ای است!

تهران – میدان شوش

برای اینکه کشور آباد و سازنده و فاقد آسیب‌های اجتماعی گسترده داشته باشیم؛ نیازمند توسعه و رفاه اجتماعی هستیم؛ برای توسعه و رفاه اجتماعی باید به قواعد توسعه و رفاه عمل کرد؛ برای چنین عملیاتی، نیازمند گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با دنیای پیرامون و خروج از فرو بستگی‌های فعلی‌ست؛ اگر می‌خواهیم چنین صحنه‌هایی (که در فیلم بالا دیده می‌شود)در کشور نباشد!