⏯ تبریز – تجمع حوالە داران (مالباختگان) شرکت خودرو سازی آذویکو مقابل استانداری آذربایجان شرقی در اعتراض بە عدم در یافت ۶ هزار خودرو پیش خرید شدە پس از ٢ سال

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشرکت آذویکو بە این مالباختگان می گوید کە تولید ندارد اما خودروهای MG360 تولیدی خود را در بازار آزاد بە قیمت روز بە فروش می رساند.