⏯ تجمع اعتراضی کارمندان و کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس

پایگاه خبری / تحلیلی نگامامروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸، تجمع اعتراضی کارمندان و کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس در مقابل درب ورودی این واحد صنعتی در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و معوقات چندین ماهه و اخراج از کار