⏯ تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر این تجمع اعتراضی که در حمایت از کارگران اخراج شده از این واحد صنعتی صورت گرفت یکی از کارگران بر اتحاد مجموعه آنها با یکدیگر برای احقاق حقشان تاکید کرد.