⏯ تصاویر پخش نشده از تسخیر فرمانداری سراوان!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتجمع اعتراضی و مسالمت آمیز جوانان بلوچ در اعتراض به قتل عام ٣٧ سوختبر توسط سپاه با سرکوب مواجه شد. جوانان از حق دفاع مشروع استفاده کردند. پایگاه سپاه قدس در #سراوان به محاصره جوانان خشمگین از جنایت درآمده است.