⏯ ثروت افسانه ای که حسن رعیت با مال حرام به اسم دین برای خود فراهم کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحسن رعیت چند صد میلیون یورو تسهیلات گرفت و پس نداد و با همین مال حرام ، مسجد و حسینیه و باغ و کاخ ساخت و با این بساط ثروت و نفوذ خود را چند برابر کرد !

یکی از این هایی که حسین حسین و علی علی گویان پشت سرش راه می رفتند و او را عمو حسن می نامیدند نپرسید: تو که قبل از سی سالگی هیچ نداشتی این آلاف و الوف را از کجا آورده ای ؟!

گرچه اسمی از مرتضی رضایی در اولین جلسه دادگاهش نیامد اما بالاخره دادگاهی شد!

فیلم باغ وحش هیجده ماه پیش منتشر شد و همین حرف های دادستان گفته شد.

دادگاه علنی با حضور خبرنگاران آزاد برگزار نشد و این یعنی فقط مهره های سوخته لو میروند و کله گنده ها در امان می مانند نظیر دادگاه طبری..

صدرالساداتی