⏯ جدیدترین تبلیغ انتخاباتی سردار محمد /چراغ را سعید محمد روشن کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامموسم انتخابات شد و دختران با حجاب خاص مورد توجه کاندیداها قرار گرفتند، حامیان سعید محمد به تازگی به منظور ارائه چهره ای روشنفکر و لیبرال اقدام به انتشار فیلم هایی مبنی بر حمایت یک زنان کشف حجاب کرده از وی کرده اند که باعث تذکر مقامات عالی به ستاد محمد شده است.