⏯ جزئیات آمار رای به وزاری پیشنهادی دولت از زبان رئیس مجلس

 

 

جزئیات آمار رای به وزاری پیشنهادی دولت از زبان رئیس مجلس

برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید :

 

👇👇👇