⏯ جلسه حسینعلی منتظری با هیئت مرگ: کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام می‌کنید؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامکشتار ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است