⏯ دستاوردهای جمهوری اسلامی گسترش فقر و فساد و فحشاء…

پایگاه خبری / تحلیلی نگام تصاویری دردناک از یک جوان زباله گرد و خوردن غذا از کیسه زباله!!! به راستی مقصر اصلی کیست؟

✍️ دیدگاه شما 🙏