⏯ راهپیمایی برای محاکمه روحانی برخی طلبه‌ها و افراد در قم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطلبه هایی که چند روز پیش پیاده به تهران رفته بودند و جلوی درب قوه قضاییه از ابراهیم رییسی درخواست محاکمه رییس جمهور را داشتند امروز در خیابان های قم دوباره درخواست خود را مطرح کرده و اقدام به شعار دادن علیه رییس جمهور کردند.