⏯ روایت آیت‌الله منتظری از آغاز جنگ و تداومش پس از فتح خرمشهر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – اول انقلاب شعارهای تند صدور انقلاب و امروز ایران و فردا عراق دادیم که همسایه‌ها وحشت کردند. به آیت‌الله خمینی گفتم به همسایه‌ها هیأت حسن نیت بفرستیم گفت نه، میخواهیم دور کشور دیوار بکشیم!