⏯ رکورد قربانیان کرونا در ایران همچنان شکسته می‌شود.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامایران در حال تسخیر مقام اول قربانیان کرونا در جهان است، اما حاکمیت مطلقا توجهی به این هشدار و آمار روز‌افزون جان‌باختگان کرونا ندارد، برای ایران یک فاجعه عظیم انسانی پیش‌بینی می‌شود.