⏯ رکورد وزنه‌برداری توسط وزنه‌بردار زن ایران شکسته شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام سیده الهام حسینی با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرم در حرکت دوضرب توانست رکورد وزنه‌برداری زنان را به نام خود ثبت کند و تنها ایرانی‌ است که سنگین‌ترین وزنه‌ را در بخش زنان بالای سر برده است.