⏯ زندگی خانواده ۷نفره رامهرمزی زیر پل ورودی شهر

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآنها چند روز روی سنگ‌ها خوابیده‌اند، پدر خانواده بخاطر دیه ۱۵ میلیون تومانی در زندان به سر می‌برد و نهادهای حمایتی هیچ‌ توجهی به استمداد کمک این خانواده نداشته‌اند.