⏯ سال ۹۸ در ۹۸ ثانیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام تمام آن‌چه در سال ۱۳۹۸ گذشت را در ۹۸ ثانیه ببینید.

سال بد، سال باد، سال اشک، سالی که با هجوم سیل به هم‌وطنان‌مان تحویل شد. و اکنون این سال تا چند ساعت دیگر به پایان می‌رسد درحالی که سرتاسر ایران در حال مقابله با این ویروس لجوج است.