⏯ سخنرانی علی سعیدی شاهرودی،در جلسه داخلی سپاه دو هفته پس از انتخابات سال ۱۳۸۸

پایگاه خبری / تحلیلی نگام نسخه کامل (یک ساعت) سخنرانی علی سعیدی شاهرودی، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، در جلسه داخلی سپاه دو هفته پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ، ۲۰ دقیقه از این سخنرانی پیشتر منتشر شده بود.

برای کسانی که در مورد تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ (تقلب در انتخابات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران البته سابقه دارد اما سال ۸۸ نخستین بار بود که تقلب از سوی بخشی از حاکمیت علیه بخشی دیگر از آن انجام می‌شد) تردید دارند و البته برای کسانی که در مورد تاریخ معاصر ایران و سپاه کار تحقیقی می‌کنند این ویدیو و این سخنان شنیدنی است.