⏯ سقف یک مدرسه در میناب هرمزگان بر سر دانش‌آموزان خراب شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممدرسه «پور ولی» روستای راونگ از توابع بخش مرکزی میناب که در سال ۱۳۴۸ تأسیس شده است در حالی که دانش آموزان در کلاس درس بودند سقف بر سرشان ریزش کرد.