⏯ شعرخوانی غفران بدخشانی در حضور هوشنگ ابتهاج

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدرود ای همزبان، من هم از ایرانم

شعرخوانی غفران بدخشانی در حضور هوشنگ ابتهاج

بشناسم، من ایرانم!

شاعر جوان افغان، به جهت عرض احترام و ادب، به خدمت استاد ابتهاج رسیده و اشعاری زیبا و روان چون جویی خروشان و خوش آهنگ به زبان می آورد.

از ایران بزرگ می گوید، کشوری که مادر افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و ۲۱ کشور منطقه است .

از ایران بزرگ و پر غرور میگوید ، از وطن همه ما…

✍️ دیدگاه شما 🙏