⏯ شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی با در دست داشتن شعارنوشته و سردادن شعارهایی از جمله ” بازنسشته بیدار است، از تبعیض بیزار است”

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی با در دست داشتن شعارنوشته و سردادن شعارهایی از جمله ” بازنسشته بیدار است، از تبعیض بیزار است” در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند.