⏯ شهردار بوشهر زده به سیم آخر و واقعیت ها رو خطاب به رئیس جمهور به صراحت میگه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشهردار بوشهر زده به سیم آخر و واقعیت ها رو خطاب به رئیس جمهور به صراحت میگه، درود به شرفش، کاش کلی از این آدمها تو کشور داشتیم