⏯ صحبتهای یک شهروند ساکن مناطق سیل زده در استان سیستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصحبتهای بک شهروند ساکن مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان و انتقاد وی به سانسور خبری و سفسطه گری مسئولان و رسانه های حکومتی و پنهان کاری اصل حقایق از محرومیت مردم ساکن مناطق سیل زده.