⏯ صحبتهای زهرا ناظوری، همسر عبدالرسول مرتضوی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی فعالان مدنی در مشهد و از حامیان بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصحبتهای زهرا ناظوری، همسر عبدالرسول مرتضوی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی فعالان مدنی در مشهد و از حامیان بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی در استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری پیرامون غیرقانونی بودن بازداشت این فعالان مدنی و نقض حقوق شهروندی این افراد از دسترسی به وکیل و حق دادرسی عادلانه منطبق با ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر.