⏯ صحنه‌ای از کمک مردم سیستان و بلوچستان برای رساندن اقلام به روستای عورکی، که راه جاده‌ای با آن قطع شده است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصحنه‌ای از کمک مردم سیستان و بلوچستان برای رساندن اقلام به روستای عورکی، که راه جاده‌ای با آن قطع شده است.