⏯ صریح و رک و بی‌پرده مقابل دوربین خبرگزاری صداوسیما

پایگاه خبری / تحلیلی نگام«تخمی، تخمی… نه دارو هست نه موقعیت… آرزو دارم چشم‌هام رو روی هم بذارم و بمیرم و مسئولای این مملکت رو نبینم.»