⏯ طی یک ماه اخیر صد فعال کُرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت و اکنون در بازداشتگاه‌های مخفی از دنیای بیرون بی‌خبرند.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی یک ماه اخیر صد فعال کُرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت و اکنون در بازداشتگاه‌های مخفی از دنیای بیرون بی‌خبرند.