⏯ علی احمدنیا می‌گوید کارش پول گرفتن از آدم‌های سیاسی برای تولید محتوا و جریان سازی مثبت به نفع آنان در شبکه‌های اجتماعی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام احتمالا دیروز از کسانی «پول خوب» گرفته بود که با انتشار خبر دروغ تغییر جنسیت یک بازیگر سینما، جو همراهی دیروز در مورد نوید افکاری را متاثر کند.