⏯ علی خامنه‌ای، فروردین ۵۷ در تبعید ایرانشهر: «بر تمام مسلمانان لازم است صدای نارضایتی و اعتراض مردم را بشنوند و گفتنش بر امام جمعه فریضه است»

پایگاه خبری / تحلیلی نگام اسفند ۹۹ حتی اینترنت بلوچستان قطع شد تا صدای اعتراض مردم محروم و ظلمی که به آنها میشود را کسی نشنود!