⏯ غلامعلی رجایی در اتاق فرمانده جنگ ، فرمانده صلح (کلاب کافه خبر) : اید بر این درد گریست که در هفته دفاع مقدس، فرزندان آیت الله هاشمی برای ایشان در فضای مجازی بزرگداشت بگیرند!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – آیت الله هاشمی قدرت اقناع بالایی داشتند و توانستند امام(ره) را که هرگز دهن بین نبودند و در مقابل کوچکترین مسائل، موضع می گرفتند برای خاتمه جنگ قانع کنند.

باید بر این درد گریست که در هفته دفاع مقدس، فرزندان آیت الله هاشمی برای ایشان در فضای مجازی بزرگداشت بگیرند!

اگر آیت الله هاشمی در دفاع مقدس خدمات و مجاهدتهای فراوان نداشت، چرا رهبری به ایشان مدال فتح دادند و از ایشان تجلیل کردند؟