⏯ فاطمه سپهری یکی از ١۴ زنی که نامه به خامنه‌ای را امضا کرده‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامساعاتی پس از آزادی، و با وجود تهدید مقامات قضایی به اجرای دو حکم شلاق و بازگشت به زندان در صورت ادامۀ فعالیت: من کوتاه نمی‌آیم، من ساکت نمی‌نشینم…